Ceník

Operace šedého zákalu

(implantace monofokální čiré nitrooční čočky)

ZDARMA

pro klienty pojišťoven 111, 201, 205, 207, 209, 211


Výkony nehrazené
z veřejného zdravotního pojištění

Implantace monofokální nitrooční čočky se žlutým filtrem při operaci šedého zákalu
3.500 Kč

Odstranění refrakční vady čirou monofokální nitrooční čočkou
14.900 Kč

Odstranění refrakční vady monofokální nitrooční čočkou se žlutým fitrem
18.400 Kč

Konzultace před refrakční operací (při operaci se cena odečte)
1.000 Kč

Plastická operace horních očních víček (obě oči)
8.900 Kč

Plastická operace dolních očních víček (obě oči)
9.900 Kč

Plastická operace horních a dolních očních víček (obě oči) - balíček
17.900 Kč

Konzultace před plastickou operací (při operaci se cena odečte)
1.000 Kč

Odstranění tukových depozit jednostranně
2.500 Kč

Odstranění tukových depozit oboustranně
5.000 Kč

Odstranění kožního útvaru se šitím (každý další útvar 500 Kč)
1.000 Kč

Odstranění kožního útvaru bez šití (každý další útvar 250 Kč)
500 Kč

Pachymetrie – změření tloušťky rohovky
200 Kč

Tonometrie „rebound“ - změření nitroočního tlaku jednorázovou sondou
50 Kč

OCT vyšetření makul
600 Kč

OCT vyšetření papil
600 Kč

Preventivní prohlídka pro zaměstnavatele
500 Kč

Vyšetření na řidičský průkaz (včetně obnovení po 60. roce)
300 Kč

Vyšetření na zbrojní průkaz na vlastní žádost
500 Kč

Poplatek za vyšetření v sobotu a ve st. svátek
200 Kč

Výpis z karty na vlastní žádost
300 Kč

Výpis z dokumentace pro komerční pojištění
300 Kč

Ceník výkonů nepojištěných pacientů a samoplátců

Operace šedého zákalu - implantace monofokální čiré nitrooční čočky
14.900 Kč

Komplexní vyšetření očním lékařem
900 Kč

Cílené vyšetření očním lékařem
500 Kč

Kontrolní vyšetření očním lékařem
300 Kč

Vyšetření zorného pole perimetrem
400 Kč

Stanovení refrakce autorefraktorem
150 Kč

Stanovení refrakce na brýle bez lékařského předpisu
400 Kč

Tonometrie bezkontaktní
150 Kč

Extrakce cizího tělíska z oka
500 Kč

Kapsulotomie YAG laserem (1 oko)
300 Kč