Powierzcie swój wzrok profesjonalistom. Tel.: +48 667 365 265, +420 482 311 792

Doc. MUDr. Jiří KORYNTA, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Korynta,CSc

Dane osobowe
urodzony w roku 1957 w Pradze.

Wcześniejsze zatrudnienie

 • 1982 ukończone studia na Wydziale Medycyny Ogólnej,  UK, Praga
 • 1982 – 1995 I. Klinika Okulistyczna FVL UK,  Praga, lekarz asystent, asystent
 • 1995 – 1998 Klinika Okulistyczna Dzieci i Dorosłych, II. Wydział Medyczny UK,  Praga, asystent
 • 1998 – 2004 Dyrektor  Kliniki Okulistycznej Dzieci i Dorosłych, II. Wydział Medyczny UK,  Praga
 • 2004 – 2007   Ambulans Optyczny Domu Lekarskiego w Mezibranské, Praga
 • 2007 – 2010  NHS Scotland, Princess Alexandra Eye Pavillion, chirurg i konsultant

Kwalifikacje

 • specjalizacja w oftalmologii  1985
 • 1993 CSc. – Biometria oka przy implantacji soczewki wewnątrzgałkowej
 • chirurgia przedniego segmentu oka
 • około  8 000 operacji zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej
 • 2-gi stopień specjalizacji w oftalmologii  1990

Działalność specjalistyczna i publikacyjna

 • 1996 docent  – Stabilność soczewki wewnątrzgałkowej  w  oku
 • około 40 publikacji w periodykach czeskich i zagranicznych
 • około 80 prelekcji

Orientacja zawodowa – 28 lat praktyki w  oftalmologii

 • chirurgia zaćmy z implementacją soczewki wewnątrzgałkowej
 • chirurgia plastyczna oka

Doświadczenie zawodowe

 • około  60  wszczepień soczewek wewnątrzgałkowych  u dzieci  2 – 8  lat
 • około 50 trabekulektomii