SVĚŘTE SVŮJ ZRAK PROFESIONÁLŮM.  TEL.: 482 311 792

prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA

MUDr. Milan Odehnal MBA

Osobní údaje

narozen r. 1956 v Olomouci

Zaměstnání

primář Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF FN v Motole

Kvalifikace

  • Fakulta dětského lékařství UK – 1982
  • Atestace z oftalmologie I stupně – 1985
  • Atestace z oftalmologie II stupně – 1990
  • Prague International Bussines School – 2003

Vědecko – publikační činnost

  • Publikace domácí
    • odborné články – 25
    • víceautorské monografie – 6
  • Publikace zahraniční
    • odborné články – 2
  • Přednášky domácí – 120
  • Přednášky zahraniční – 11

Členství v odborných společnostech

  • Člen výboru společnosti pro dětskou oftalmologii a strabismus
  • Člen 2 zahraničních a 3 domácích odborných společností

Profesní orientace

  • 25 let zkušeností v oboru dětské oftalmologie
  • Problematika  strabismu, retinopatie nedonošených, plastické chirurgie a vrozených vad očí u dětí
  • Zavedení specifické operační metody strabismu (tzv. hang – back retropozice okohybných svalů)
  • Zavedení unikátní metody terapie lagoftalm – tzv. víčkové implantáty
  • Zavedení nové metodiky screeningu retinopatie nedonošených jako standardu na celorepublikové úrovni

Popularizační činnost

  • 26 dílný seriál „Co mohu pro sebe udělat“ (ČT 1, Prima)
  • opakovaná odborná vystoupení pro laickou veřejnost v mediích (Nova)
  • 50 publikací v mediálních periodicích