SVĚŘTE SVŮJ ZRAK PROFESIONÁLŮM.  TEL.: 482 311 792

prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA

MUDr. Milan Odehnal MBA

Osobní údaje

narozen r. 1956 v Olomouci

Zaměstnání

primář Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF FN v Motole

Kvalifikace

 • Fakulta dětského lékařství UK – 1982
 • Atestace z oftalmologie I stupně – 1985
 • Atestace z oftalmologie II stupně – 1990
 • Prague International Bussines School – 2003

Vědecko – publikační činnost

 • Publikace domácí
  • odborné články – 25
  • víceautorské monografie – 6
 • Publikace zahraniční
  • odborné články – 2
 • Přednášky domácí – 120
 • Přednášky zahraniční – 11

Členství v odborných společnostech

 • Člen výboru společnosti pro dětskou oftalmologii a strabismus
 • Člen 2 zahraničních a 3 domácích odborných společností

Profesní orientace

 • 25 let zkušeností v oboru dětské oftalmologie
 • Problematika  strabismu, retinopatie nedonošených, plastické chirurgie a vrozených vad očí u dětí
 • Zavedení specifické operační metody strabismu (tzv. hang – back retropozice okohybných svalů)
 • Zavedení unikátní metody terapie lagoftalm – tzv. víčkové implantáty
 • Zavedení nové metodiky screeningu retinopatie nedonošených jako standardu na celorepublikové úrovni

Popularizační činnost

 • 26 dílný seriál „Co mohu pro sebe udělat“ (ČT 1, Prima)
 • opakovaná odborná vystoupení pro laickou veřejnost v mediích (Nova)
 • 50 publikací v mediálních periodicích