SVĚŘTE SVŮJ ZRAK PROFESIONÁLŮM.  TEL.: 482 311 792

Doc. MUDr. Jiří KORYNTA, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Korynta,CSc

Osobní údaje

narozen r. 1957 v Praze.

Předchozí zaměstnání

 • 1982 ukončeno studium na Fakultě všeobecného lékařství, UK, Praha
 • 1982 – 1995 I. oční klinika FVL UK,  Praha, sekundář, asistent
 • 1995 – 1998 Oční klinika dětí a dospělých, II. lékařská fakulta UK,  Praha, asistent
 • 1998 – 2004 přednosta Oční kliniky dětí a dospělých, II. lékařská fakulta UK,  Praha
 • 2004 – 2007   oční ambulance Lékařského domu v Mezibranské, Praha
 • 2007 – 2010  NHS Scotland, Princess Alexandra Eye Pavillion, chirurg a konsultant

Kvalifikace

 • 1. atestace v oftalmologii  1985
 • 2. atestace v oftalmologii  1990

Odborná činnost a publikace

 • 1993 CSc. – Biometrie oka při implantaci nitrooční čočky
 • 1996 docent  – Stabilita nitrooční čočky v oku
 • asi 40 publikací v českých a zahraničních periodicích
 • asi 80 přednášek

Profesní orientace

 • 28 let praxe v oftalmologii
 • chirurgie předního segmentu oka
 • chirurgie katarakty s implantací nitrooční čočky
 • okuloplastická chirurgie

Počet základních výkonů

 • asi 8 000 operací katarakty s implantací nitrooční čočky
 • asi 60 implantací nitroočních čoček u dětí  2 – 8  let
 • asi 50 trabekulektomií