SVĚŘTE SVŮJ ZRAK PROFESIONÁLŮM.  TEL.: 482 311 792

Náš kolektiv

Operatéři:

Lékaři:

MUDr.-Pavla-Potěšilová
MUDr. Pavla Potěšilová
MUDr. Jan Polák
MUDr. Jan Polák

vrchní sestra

Martina Adamcová,DiS.

vedoucí instrumentářka

Markéta Vrabcová

sestry

Bc.Martina Rybářová
Markéta Syrová
Eva Cimmermanová

recepce

Marcela Kováčová
Petra Loudová