SVĚŘTE SVŮJ ZRAK PROFESIONÁLŮM.  TEL.: 482 311 792

První soukromá / časopis ZORA

Z O R A

časopis pro zrakově postižené

Ročník 95. Číslo 11 červen 2011

Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Dana Kudlová

Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz

Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze

Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč

#
O B S A H :

Již 20 let nezavíráme oči (6)
Tandemový seskok
Odešel kamarád Václav Hájek
První soukromá
Pomoc pro Etiopii
Mladý varhaník
Den světla
Zajímavé exkurze
Botanická zahrada nevidomým
Psala o nevidomém
Od Eureky k tabletům
Tactus.cz 2011
Dny nevidomých na Moravě
Festivalové koncerty
Pozvání na výstavu
Černobílé problémy
Nevšední cesta
Zora zazářila
Generálka na Sarajevo
Nový oddíl v Praze
Inzerce

#
První soukromá

Nemocnicím a očním ordinacím na Liberecku přibyl silný konkurent – první soukromá oční klinika v regionu. Mají zde nejmodernější přístroj na vyšetření zraku v celém Česku. Řada dalších je jedinými v celém kraji. Koncem dubna zahájila klinika svůj provoz v bývalé budově mateřské školy v liberecké Rochlici.
Od května tu prováděli jen ambulantní vyšetření, nyní již přistoupili k operacím. Plány tu mají velké. Chtějí se zaměřit především na operace šedého zákalu. Zatím by si však pacient musel zákrok hradit sám. Smlouvy s pojišťovnou se teprve připravují. “Řeknu to trochu neskromně, ale máme tu lepší vybavení než má nemocnice a také daleko kratší objednací lhůty,” netají se zdejší primář Jiří Korynta, který má za sebou více než osm tisíc operací šedého zákalu.
O “nadřazenosti” nad ostatními očními zařízeními v kraji hovoří i zdejší vybavenost. “Jsme vůbec první privátní oční klinika v regionu. Máme tu nejmodernější přístroje, například takzvaný biorezonátor, který přesně změří nitrooční tlak. Jsme prvním pracovištěm v republice, které vyšetření na tomto přístroji nabízí,” odhaluje ředitel kliniky Luděk Pollák. Další přístroje, jako je třeba foropter, tedy laicky řečeno přístroj na přesné vyšetření počtu dioptrií, je zase jediným v celém kraji.
Zaměří se na zákaly
Zaměření do budoucna na operace šedého, ale i zeleného zákalu je hlavním cílem také proto, že pacientů s tímto onemocněním přibývá. “Je to dáno především stárnutím populace. Současný vývoj je na tak vysoké úrovni, že tyto operace jsou až na výjimky stoprocentně úspěšné,” vysvětluje Pollák a dodává, že dnešní medicína dokáže zařídit, že po zákroku je oko jako znovuzrozené. Naopak u zeleného zákalu je důležitá prevence. “Zhruba po čtyřicítce by si měl člověk tak jednou ročně nechat změřit nitrooční tlak. Díky kvalitním přístrojům se dá problém odhalit velice lehce a pak se s ním dá něco dělat. V opačném případě ale bohužel i dnes směřujeme k slepotě,” upozorňuje Korynta. Ambulantní zákroky na klinice jsou hrazeny pojišťovnami. Ty estetické, jako je třeba plastická operace očních víček, si pacient hradí sám. Do budoucna liberecká klinika chystá ještě rozšíření svých prostor.
Martin Trdla