SVĚŘTE SVŮJ ZRAK PROFESIONÁLŮM.  TEL.: 482 311 792

Odborný slovník

AMSLEROVA MŘÍŽKA
Amslerova mřížka je vyšetřovací pomůcka, která pomáhá odhalit počáteční stadia věkem podmíněné makulární degenerace. Při tomto očním onemocnění se na počátku procesu objevuje otok sítnice, který na jinak ploché sítnici vytváří “kopeček”. Toto zvlnění sítnice se projevuje i na zrakovém vjemu, kdy na rovných liniích je patrné zvlnění. Amslerova mřížka je síť paralelních linek, které se zdravému oku jeví jako paralelní a nezvlněné, při otoku sítnice jako zvlněné.

ATHEROMY a CYSTY
Atheromy a cysty bývají dost podobné, jsou to kulovité útvary při hraně víček, cysty jsou vyplněny serosní čirou tekutinou, atheromy bělavými tukovými hmotami. Oba kosmetické defekty se řeší chirurgicky drobným zákrokem.

ČOČKY NITROOČNÍ
Během operace šedého zákalu vybírá chirurg novou čočku, kterou pak implantuje do oka na místo původní zakalené čočky. Touto výměnou čočky v oku se obnoví ztracená ostrost vidění. Nitrooční čočky se liší materiálem použitým k výrobě a optickou mohutností.  Optická mohutnost vybrané čočky určuje, jaké brýle bude pacient po operaci nosit – zda brýle na dálku nebo na čtení a jak budou silné. Výběr optické mohutnosti závisí na dohodě s pacientem před operací, zda dává přednost stavu: žádné brýle na dálku a jedny brýle na čtení nebo žádné brýle na čtení a jedny brýle na dálku. Většina pacientů se před operací rozhoduje pro první variantu. Díky malému riziku této operace pacienti zpravidla nemusejí být hospitalizováni.

ČOČKY STANDARDNÍ
Zdravotní pojištění hradí pacientovi implantaci standardní čočky, což je ohebná jednoohnisková čočka, která je vyrobena z bezbarvého průhledného materiálu.

ČOČKY NADSTANDARDNÍ
Pokud si pacient připlatí, může mu chirurg implantovat nadstandardní nitrooční čočku. Mezi ně patří čočka s adicí UV filtru, torická čočka a multifokální čočka.

ČOČKY S ADICÍ UV FILTRU
Pokud je při výrobě do materiálu přidána komponenta filtrující UV složku světla (ultrafialovou část spektra, kterou oko nevnímá, ale jejíž část vstupuje do oka), získá čočka nádech do žluta či do zlatova – proto mají tyto čočky v názvu slovo “Gold” a podobně. O ultrafialové složce spektra se předpokládá, že je jednou z příčin  makulárních degenerací. Pokud se tedy pacient rozhodne pro tuto čočku, následné riziko vzniku makulární degenerace se podstatně sníží. Tato čočka má navíc barvu, která je bližší vlastní oční čočce ve věku kolem padesáti let, proto pacienti s touto čočkou nemají po operaci při hodnocení barev pocit že “všechno je do modra”.

ČOČKY TORICKÉ
Implantace torických čoček se užívá ke korekci rohovkového astigmatismu. Pokud nosí pacient před operací brýle a tato vada je způsobena nesprávným tvarem rohovky, pak implantací prosté sférické čočky nelze zajistit, aby pacient byl po operaci bez brýlí na dálku. V tomto případě je vhodné použít torickou čočku, která koriguje i tuto vadu rohovky.

ČOČKY MULTIFOKÁLNÍ
Multifokální čočky jsou speciální čočky, které mají atypický tvar optiky, který zajišťuje, že čočka nemá jedno ohnisko jako obvyklé čočky používané k implantaci, ale dvě ohniska. Tato konstrukce čočky zajišťuje, že jedno ohnisko využívá oko pro pohled do dálky a druhé ohnisko pro pohled do blízka. V důsledku tohoto uspořádání pacient po implantaci této čočky nemusí mít v naprosté většině případů žádné brýle – ani na dálku, ani na čtení. Pacienti s implantovanou multifokální čočkou jsou po operaci většinou velmi spokojeni s pooperačním výsledkem, ale nutno přiznat, že tento typ čoček se nehodí pro implantaci každému pacientovi. Zásadním omezujícím faktorem je stav sítnice, ta musí být naprosto v pořádku, druhým omezujícím faktorem je adaptabilita pacienta na tento typ čočky – mozek pacienta se musí s tímto typem čočky sžít. Většinou to trvá několik týdnů a po tomto období jsou pacienti s výsledkem operace obvykle velmi spokojeni. Tento typ čoček se také užívá pro chirurgické řešení presbyopie – senilní vetchozrakosti.

ELEVACE OBOČÍ
Elevace obočí je chirurgické zvednutí obočí od linie řas. Operace je vhodná pro obě pohlaví, protože na pokleslé obočí trpí ženy i muži. Operace spočívá v odejmutí kůže nad obočím, které však zachová správnou hybnost očních víček, které se bez problému po operaci zavírají. Obličej po operaci obvykle ztratí „zachmuřený“ výraz.

GLAUKOM – ZELENÝ ZÁKAL
Hlavní příčinou zeleného zákalu je degenerace zrakového nervu jako důsledek zvýšeného nitroočního tlaku. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže odtékat, stoupne nitrooční tlak, který omezí prokrvení zrakového nervu a ten začne pomalu odumírat a po určité době může i zcela odumřít. V tom případě přestane oko zcela vnímat světlo – pacient oslepne. Zákeřnost zeleného zákalu spočívá v tom, že zpočátku o něm postižený vůbec neví. Zvýšený nitrooční tlak totiž nepůsobí žádnou bolest ani jiné obtíže. Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si člověk nemusí všimnout. Jak nemoc postupuje, stávají se výpadky v zorném poli již nepřehlédnutelné. Člověk ztrácí takzvané periferní vidění a místo některých lidí a předmětů již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pokud oční nerv odumře úplně, dojde k úplné ztrátě zraku. Zelený zákal se dá léčit, ale musí se na něj přijít včas, totiž jeho postup se musí včas zastavit. Jakékoli degenerativní změny na očním nervu jsou totiž nevratné.

KATARAKTA – ŠEDÝ ZÁKAL
Šedý zákal je celosvětově nejčastější příčina poruchy zraku, v zemích třetího světa je to nejčastější příčina slepoty. Šedý zákal vzniká jako vrozený šedý zákal nebo v souvislosti s věkem, se stárnutím oka. Tento tzv. stařecký šedý zákal (i když se někdy objevuje už po 45. roce života) vzniká jako známka “opotřebení oka” – přesněji oční čočky, kdy v čočce probíhají změny souvisící s trvalou proliferací a degenerací čočkových buněk. Šedý zákal vzniká ale také po očním zranění, silném světelném záření, jako vedlejší efekt léků a podobně. Některá onemocnění způsobují rychlejší postup šedého zákalu a přitom nejsou ale jeho příčinou, typicky je to cukrovka.

KATARAKTA VROZENÁ – NOVOROZENECKÝ ŠEDÝ ZÁKAL
Někdy se novorozenec narodí s vrozeným šedým zákalem, což bývá způsobeno buď infekcí matky některými virovými onemocněními během těhotenství nebo poruchou vývoje oka před narozením. Problematika vrozeného šedého zákalu je ale specifická a je řešena na specializovaných pracovištích.

MAKULÁRNÍ DEGENERACE
Makulární degenerace je onemocnění oční sítnice, při kterém dochází k postupné ztrátě zraku v důsledku vzniku jizevnatých změn v oblasti makuly (žluté skvrny) – místa nejostřejšího vidění na sítnici. Při poruše této části sítnice pacient sice vidí, ale centrální část zorného pole je vnímána jako šedá plocha, což omezuje např. schopnost čtení textu normální velkosti.

MAKULÁRNÍ DEGENERACE - SUCHÁ FORMA
Tato forma makulární degenerace je způsobena „stárnutím“ sítnice, tedy jejím opotřebením věkem. Na sítnici se objevují drobné změny, které časem pomalu přibývají a začínají splývat, až většinou celá oblast žluté skvrny je nahrazena nefunkčním vazivem.

MAKULÁRNÍ DEGENERACE – VLHKÁ FORMA
Tato forma makulární degenerace je pravděpodobně způsobena horším prokrvením centrální oblasti sítnice tak, jak tomu může být v pokročilém věku u kteréhokoliv orgánu. Ovšem zatímco například zhoršené prokrvení mozku vede k poklesu kognitivních funkcí, kterého si postižený pacient nemusí být vědom, zhoršené prokrvení v oblasti žluté skvrny vede nejprve k otoku sítnice, následně ke vzniku novotvořených cév, z nich ke krvácení do oblasti makuly a nakonec k vytvoření oblasti jizevnaté atrofie, která zcela nahrazuje funkční sítnici v oblasti žluté skvrny. Výsledkem je stav, kdy v centru zorného pole vnímá pacient tmavou až černou skvrnu, která brání dobrému vidění.

OPERACE HORNÍCH VÍČEK  a BLEFAROCHALASA
Blefarochalasa je stav, kdy v důsledku snížené elasticity pokožky  se kůže horního víčka protahuje, až její zdvojení při otevřených očích dosahuje k okraji víčka, případně ho přesahuje. Většinou se jedná o kosmetický problém, ale pokud kůže přesahuje až zornici, omezuje pacienta ve vidění. Nadbytečná kůže se odstraňuje chirurgicky, jedná se o vcelku jednoduchý, ale časově náročnější zákrok.

OPERACE DOLNÍCH VÍČEK
Kosmetická operace dolních víček (tzv. „pytlíky pod očima“) bývá složitější než operace horních víček, před operací je ale výhodné vyšetření u praktického lékaře, protože otoky dolních víček mohou souviset s poruchou funkce ledvin nebo srdeční činnosti.

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ DĚTÍ
První vyšetření zraku dítěte je vhodné absolvovat ve třech letech věku dítěte. V mladším věku má toto vyšetření smysl ve dvou případech:
Rodiče si u svého potomka všimnou výrazné odlišnosti oka od normy – nejčastěji to je šilhání jednoho oka, méně často bělavá zornice jednoho oka.
Jeden z rodičů má výraznou refrakční vadu. V tomto případě má větší význam preventivní vyšetření dítěte, pokud je jeden z rodičů hypermetrop – dalekozraký. Pokud je malé dítě dalekozraké (malé dítě je dalekozraké vždy, ale v tomto případě pokud je dalekozraké více, než je norma pro jeho věk), může se tento stav projevit šilháním nebo tupozrakostí jednoho oka. Šilhání si rodiče všimnou, ale tupozrakosti ne, protože dítě se chová a vypadá úplně normálně, přitom je funkční pouze jedno oko. A to rodičům dítě nesdělí.

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ DOSPĚLÝCH
Preventivní vyšetření dospělých je zaměřeno na odhalení počínajícího šedého zákalu, makulární degenerace a zejména počínajícího zeleného zákalu. Pokud se v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku zelený zákal vytvoří, dojde k nevratnému porušení zrakového nervu a tento stav nelze léčit, pouze postup zeleného zákalu zastavit. Pokud je vidění porušené, nelze ho už napravit. Z tohoto důvodu je vhodné po 40. roce života alespoň jednou do roka nitrooční tlak kontrolovat.

STÁRNUTÍ PLETI
Projevy stárnutí pleti jsou velmi brzy viditelné zejména na kůži obličeje. Kůže a podkoží ochabuje, s přibývajícím věkem ztrácí kůže svou elasticitu. To je nejvíce patrné kolem očních víček, kolem úst a na čele. Tato část obličeje je funkčně velmi namáhaná, proto se zde vrásky objevují nejdříve a mají za následek vznik vrásek, čímž se také mj. postupně zmenšuje zorné pole.

VYŠETŘENÍ REFRAKCE
Vyšetření refrakce nám umožňuje zjistit, zda pacient potřebuje pro dobré vidění brýle. Foropter, který na našem pracovišti k doladění refrakce užíváme, zajišťuje zvýšený komfort při jinak úmorném vyměňování sklíček ve zkušební obrubě, celou proceduru urychluje, ale hlavně zajišťuje výrazně vyšší přesnost při vyšetření refrakce u astigmatismu, což je jedna z méně častých, ale o to více obtěžujících refrakčních vad. Přesné určení astigmatismu je navíc velmi důležité při předpisu multifokálních brýlí, kdy přesná refrakce vede k výraznému potlačení nežádoucích optických fenoménů spojených s asfericitou multifokální čočky.

VYŠETŘENÍ PŘEDNÍHO SEGMENTU
Vyšetření předního segmentu se provádí na štěrbinové lampě a většinou má význam pro diagnosu šedého zákalu. Naše štěrbinová lampa navíc umí provádět fotografickou dokumentaci nálezu, což je významné u rychle se měnících nálezů, kdy potřebujeme porovnávat účinek léčby.

VYŠETŘENÍ NITROOČNÍHO TLAKU
Pokud je nitrooční tlak vyšší než norma, dochází ke sníženému prokrvení nitrooční části optického nervu a tím k degeneraci až zániku jeho jednotlivých vláken. Výsledkem je pokles zrakové ostrosti, případně výjimečně úplná slepota. Tento stav se nazývá zelený zákal.
Základem přesného měření je znalost tloušťky rohovky, což je měření navíc k měření nitroočního tlaku. Zdravotní pojišťovny toto měření neproplácí, ale znalost tohoto parametru výrazně zvýší přesnost měření nitroočního tlaku.

XANTELLASMA
Xantellasmata jsou tuková deposita v povrchní kůži víček projevují se jako zažloutlé plošky kůže většinou na horních víčkách u vnitřního koutku, vznik je spojen se zvýšenou hladinou lipidů v krvi.

doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc.,
primář Oční kliniky LIBEREC