SVĚŘTE SVŮJ ZRAK PROFESIONÁLŮM.  TEL.: 482 311 792

Počínající nemoc můžete zjistit i pouhým vyšetřením oka u nás

Cukrovka je nejčastější příčinou slepoty v rozvinutých zemích. Jednou z možností, jak trvalému poškození zraku předejít, je včasné zachycení problému.  Jinými slovy – prevence.

„Oko je jediný orgán, kde na sítnici můžeme vidět přímo cévní řečiště a hodnotit jeho stav. Takto lze rozpoznat nejen cukrovku, ale dokonce i řadu dalších nemocí, například hypertenzi nebo aterosklerózu. U operací sítnice se dá slepotě předejít zhruba u 80% pacientů, ale jako v jiných oborech i v oční medicíně je prevence naprosto zásadní. Preventivní prohlídku bychom proto měli absolvovat všichni po čtyřicítce,“ říká primář Oční kliniky v Liberci – Rochlicích Jiří Korynta. Proto jsme pro Vás nyní připravili preventivní vyšetření, jehož cílem je odhalit případné změny na očním pozadí, které mohou souviset s cukrovkou, ale i s dalšími obtížemi.  Provádí se zdarma a co je důležité – bez nepříjemného  „rozkapávání“ oka. Umožňuje to technická novinka, přístroj na bázi skenovacího oftalmoskopu, první svého druhu v České republice.

ocni_klinika_liberec

„Přístroj dokáže zobrazit sítnici mnohem detailněji. Jeho paprsky mohou proniknout i úzkou zornicí a odhalit případné změny, a to dokonce  i v případě, že je oko postiženo šedým zákalem (kataraktou),“ vysvětlil lékař.

Zájemce na základě objednání vyšetříme a výsledek následně vyhodnotíme. V případě pozitivního nálezu si pacienta pozveme k dalšímu odbornému vyšetření. Služba je určena každému zájemci, není určena pouze stávajícím klientům.

Objednat se můžete telefonicky na čísle 482 739 125 nebo emailem: optika@oftis-opta.cz. Akce v rámci Světového dne diabetu potrvá jen do letošního června.